สตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลก อยู่ที่ประเทศไทย

10570382_884594678221350_8309410970857823545_n

“จะต้องมีฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริง”
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงตัดสินพระทัย ในการจัดเตรียมฉลองพระองค์ในการเสด็จเจริญสัมพันธไมตรีกับ 15 ชาติในทวีปอเมริกาและยุโรป ในปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมโลก และไม่ถูกมองว่าเป็นประเทศล้าหลังและไร้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม
ในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติ พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้รวบรวมผู้รู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย อ.หัวหน้าแผนกผ้าและการตกแต่งกาย เพื่อร่วมคิดค้นชุดประจำชาติให้กับประเทศไทย เพื่อจะใช้เป็นฉลองพระองค์ในการเสด็จครั้งนี้
พระองค์ทรงเป็นผู้เผยแพร่ศิลป์การแต่งกายตามแบบประเพณีไทย รวมทั้งความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก จนทำให้ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลกจำนวน 2,000คน ต่างเฉลิมพระเกียรติให้เป็น
– 1 ใน 10 สตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก พ.ศ. 2503,2504
– สตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกปี พ.ศ. 2506,2507
ต่อมาในปี 2508 มีการจารึกพระนามาภิไธยในหอแห่งเกียรต์คุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงเป็นหนึ่งในสิบสองสุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังพระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยนำแบบฉลองพระองค์ชุดไทยไปตัดเย็บสวมใส่ได้ เรียกกันว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” มี 8 แบบ เป็นที่มาของชุดประจำชาติสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้

เข้าชมฉลองพระองค์ชุดจริงได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s